Dziś jest poniedziałek, 06.04.2020, imieniny Izoldy, Celestyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » INFORMACJA WÓJTA GMINY MALANÓW o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku

INFORMACJA WÓJTA GMINY MALANÓW o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) informuję o możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku.

Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, w dniach i godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malanów (www.bip.malanow.pl).

Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać do 21 października 2016 roku:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gzooprojekty@malanów.pl oraz k.lewandowska@ekostandard.pl;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Malanów.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności