Dziś jest poniedziałek, 06.04.2020, imieniny Izoldy, Celestyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » Rozprawy administracyjne w sprawach elektrowni wiatrowych w m. Kotwasice

Rozprawy administracyjne w sprawach elektrowni wiatrowych w m. Kotwasice

Rozprawy administracyjne w sprawach elektrowni wiatrowych w m. Kotwasice

W dniu 25.04.2016r. przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Malanowie dwie rozprawy administracyjne wyznaczone przez Wójta Gminy w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć polegających na:

  1. „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 164 obręb Kotwasice”;
  2. „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 176 obręb Kotwasice”.

            O przedmiocie, terminie i miejscu rozpraw poinformowano mieszkańców i zainteresowane       strony poprzez internetową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz sołectwa Kotwasice.

            Rozprawy zostały przeprowadzone przy udziale upoważnionych pracowników i Radcy Prawnego Urzędu Gminy, biegłego, inwestora i zainteresowanych mieszkańców. Kierujący rozprawami przedstawił ich przedmiot oraz dokumenty, zebrane dowody, jak również dotychczasowe wyniki postępowań.

            Podczas rozpraw administracyjnych zapoznano uczestników z procedurą wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz z etapami prowadzonych postępowań. Każdy uczestnik danej rozprawy mógł zadawać pytania, wnosić uwagi i zastrzeżenia za pośrednictwem prowadzącego rozprawę. Udzielono również głosu inwestorowi, aby zaprezentował inwestycję oraz przedstawił jej wpływ na środowisko i ludzi.

            Zakończone rozprawy administracyjne pozwoliły na wyartykułowanie i zebranie wszystkich argumentów stron i ich zaprotokołowanie. Ten bogaty materiał trafił do rąk pani urbanistki, która po jego analizie przygotuje projekt decyzji dla urzędu.

Justyna Górska - Czekała


Pozostałe aktualności