Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » Fundusz Sołecki 2020 - podsumowanie

Fundusz Sołecki 2020 - podsumowanie

Fundusz solecki

Fundusz sołecki w Gminie Malanów realizowany jest już od 2010 roku. Podobnie jak we wcześniejszych latach, również w 2020 roku, dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób zostało realizowanych wiele zadań i przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki to pieniądze przeznaczone na realizację zadań na obszarze danego sołectwa, które zostają wyodrębnione w budżecie Gminy Malanów. Na wysokość tych środków wpływa kilka czynników: liczba mieszkańców gminy, liczba mieszkańców sołectwa oraz wykonane dochody bieżące gminy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania zrealizowane w sołectwach w ubiegłym roku.

Sołectwo Bibianna

W sołectwie zadbano o zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w ramach którego wykonano konstrukcję dwóch altan o wymiarach 5x7 m. Ponadto wykonano wiatę przystankową, zakupiono gablotę wolnostojącą, garaż o wymiarach 2,95 x 6m i sprzęt sportowy.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 22.134,32 zł

Sołectwo Celestyny

W sołectwie Celestyny zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanej świetlicy m.in. 50 szt. krzeseł, 10 szt. stołów, stół roboczy, wózek, zmywarkę i lodówkę.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 13.322,97 zł

Sołectwo Czachulec Stary

Sołectwo wydatkowało część swoich środków z funduszu na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w tym: kuchni gazowej wraz z blachami i rusztem, zmywarki do naczyń wraz ze zmiękczaniem do wody, garnków, frytkownicy oraz fontanny czekoladowej. Ze środków funduszu zakupiono również wiatę przystankową oraz drzwi wewnętrzne do świetlicy.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 19.569,84 zł

Sołectwo Dziadowice

Ze środków funduszu zakupiono materiały do modernizacji garażu, zakupiono i zamontowano bramę przemysłową, wykonano posadzki w garażu oraz konstrukcję regałów. W sołectwie wyremontowano także 2 przystanki. Zakupiono 2 namioty, kosiarkę, lampy solarne oraz stół kempingowy. Dzięki środkom z funduszu udało się również zakupić koszulki, a dla zespołu ludowego uszyto specjalne stroje ludowe.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 32.805,22 zł

Sołectwo Dziadowice–Folwark

Dzięki funduszowi sołectwo zmodernizowało świetlicę wiejską (wykonano ocieplenie 2 ścian). Wykonano także licowanie ścian płytkami na powierzchni 20 m2.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 14 562,99 zł

Sołectwo Feliksów

W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - etap III” – Gmina Malanów wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi. Nowoprojektowana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową i będzie stanowić kontynuację istniejącej drogi biegnącej przez centrum wsi.

Ponadto zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w postaci chłodziarki, warnika a także kosiarkę spalinową do utrzymania zieleni wokół świetlicy.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 27.925,86 zł

Sołectwo Grąbków

Sołectwo przeznaczyło środki na modernizację świetlicy wiejskiej (wykonano podwieszany sufit wraz z oświetleniem). Zakupiono także wyposażenie w postaci podgrzewacza elektrycznego do potraw, kociołka elektrycznego do zupy oraz warnika do wody. Zagospodarowano również plac za budynkiem świetlicy. Teren wzbogacił się o urządzenie fitness tzw. biegacz. Dodatkowo zamontowano kosz, ławkę oraz regulamin fitness. Ponadto mieszkańcy zdecydowali o zakupie strojów sportowych dla drużyny Sparta Grabków i naprawie ubytków w ogrodzeniu.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 26.957,24 zł

 Sołectwo Kotwasice

Dzięki realizacji zadań z funduszu utwardzono plac przy siłowni zewnętrznej o powierzchni 38,08 m2 a także zamontowano słup oświetleniowy. Następnym działaniem realizowanym w sołectwie był remont 2 przystanków oraz budynku świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy przeznaczyli również sołeckie środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa. W ramach tego zadania zamontowano próg wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 34.912,70 zł

Sołectwo Malanów

Sołectwo wydatkowało środki z funduszu na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania dokończono remont chodnika na ul. Słonecznej. Z ubiegłorocznych środków zakupiono materiały sportowe oraz medale z szarfą. Środki z funduszu przeznaczono również na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwie. Dzięki temu zadaniu malanowscy strażacy otrzymali przyczepkę oraz niezbędny sprzęt przeciwpożarowy.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 41.551,79 zł

Sołectwo Miłaczew

Ze środków funduszu wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego. W ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej zakupiono materiały do wyposażenia świetlicy, wykonano modernizację instalacji elektrycznej i zamontowano elektryczny podgrzewacz wody. Sołectwo wspólnie z Miłaczewem Kolonia i Miłaczewkiem część środków przeznaczyło na doposażenie sprzętowe jednostki OSP Miłaczew.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 20.380,90 zł

Sołectwo Miłaczew Kolonia

W ramach zadania „Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia” sołectwo przeznaczyło środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługę równiarki. Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia „Dbanie o wygląd i estetykę Sołectwa” zakupiono żwir oraz garaż.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 14.873,50 zł

Sołectwo Miłaczewek

Ze środków funduszu zagospodarowano plac gminny poprzez wykonanie wjazdu oraz miejsca parkingowego dla inwalidów.

 Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 10.795,46 zł

Sołectwo Poroże

Mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu części środków z funduszu na remont świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów sportowych i 2 szt. stelaży do stołów bankietowych. W ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa – rozbudowano oświetlenie drogowe.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 20.230,25 zł

Sołectwo Rachowa

W ramach zadania „Dbanie o wygląd i estetykę Sołectwa” utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej. Kolejnym elementem sfinansowanym ze środków funduszu był zakup wyposażenia m. in. szafy magazynowej z drzwiami suwanymi. Ponadto wykonano 2 szt. tabliczek dojazdowych. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 15.402,05 zł

Sołectwo Skarżyn – Kolonia

Sołectwo wydatkowało środki z funduszu na zadanie pn: Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia – etap II. Fundusze przeznaczono na wykonanie prac geodezyjnych – podziały, wypisy, wyrysy, zakup gruntów.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 15 304,64 zł

Sołectwo Targówka

Środki z funduszu wydatkowane zostały m. in. na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakupiono również kosę spalinową oraz szambo o poj. 4000l.

Ponadto w świetlicy wiejskiej wykonano remont pomieszczeń a teren wokół świetlicy ogrodzono.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 16.003,61 zł

Sołectwo Żdżenice

W ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia” zakupiono wyposażenie w postaci zmywarki do naczyń, regału i szafy magazynowej oraz okapu przyściennego. Ponadto zakupiono i wykonano wiaty przystankowe, zamontowano 3 szt. tabliczek dojazdowych do posesji, a w garażach dokonano remontu posadzek.

Łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły: 17.381,64 zł

DM


Pozostałe aktualności