Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » Nie zwalniamy tempa, kolejne środki finansowe dla Gminy Malanów

Nie zwalniamy tempa, kolejne środki finansowe dla Gminy Malanów

Dotacje

Kolejne środki finansowe trafiły na konto Gminy Malanów. Mowa tutaj o niebagatelnej kwocie 3 mln zł. jakie malanowski samorząd otrzymał z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Pozyskane środki wesprą kolejną inwestycję, tym razem będzie to „Rozbudowa szkoły w Dziadowicach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

To już kolejne środki jakie w ostatnim czasie zasiliły gminny budżet. Od początku kadencji obecnego samorządu pozyskanych zostało prawie 11 mln. To duże wsparcie dla gminnych finansów, które przekładają się na realne działania, w głównej mierze inwestycyjne. Niewątpliwie w obecnych trudnych czasach, kiedy wszyscy borykamy się z trudnościami związanymi z panującą pandemią COVID-19, pozyskiwanie środków zewnętrznych będzie ważnym elementem decydującym o realizowaniu kolejnych zadań inwestycyjnych.

Do tej pory udało się pozyskać:

W 2019 roku – 5 572 617,51 zł

 • 3.680.174,11 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów (fotowoltaika) - podpisano umowę z wykonawcą.
 • 953.795,00 z Funduszu Dróg Samorządowych za „Budowę drogi gminnej Grąbków - Żdżenice”. W ramach tego zadania został kompleksowo przebudowany odcinek o długości 1,27 km drogi.
 • 388.833,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Budowęświetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny”.
 • 144.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę 990 m drogi w miejscowości Feliksów – etap II.
 • 78.187,00 zł z rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’- pozyskane środki przeznaczono na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych oraz wyposażenie kuchni w SP Malanów na ul. Parkowej 29.
 • 75.000,00 zł  z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia SP Dziadowice w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
 • ok. 42.000,00 zł na realizację projektu partnerskiego pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”. W ramach projektu wdrożono rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami, przeszkolono urzędników, utworzono punkt potwierdzający profil zaufany, zakupiono sprzęt IT  oraz oprogramowanie.
 • 32.400,00 zł z programu Lokalny Animator Sportu 2019na wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia w okresie marzec-listopad.
 • 28.000,00 zł z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK ,,Aktywna tablica’’– SP Miłaczew i SP Dziadowice, dotacja na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.
 • 21.926,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dzięki, któremu wyposażono Świetlicę Wiejską w Malanowie oraz zorganizowano festiwal piosenki ekologicznej pn. „Ekomuzykowanie w Malanowie”.
 • 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup 57 sadzonek drzew miododajnych. Drzewka posadzono przy ul. Parkowej w Malanowie.
 • 16.321,00 zł z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Malanów na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.
 • 13.964,00 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej.
 • 12.488,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na realizację projektu pt. „Gmina Malanów – bezpieczniej na drodze”.
 • 11.916,00 zł z Fundacji PZU na realizacje projektu „Wesel dawnych czar”.
 • 11.400,00 zł z Programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017/2020 (kontynuacja na 2019 rok).
 • 9.715,40 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Grąbków.
 • 7.582,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt mający na celu rozwój naukowy dzieci i młodzieży z gminy Malanów oraz promocję czytelnictwa „Z biblioteką w świecie nauki”.
 • 6.750,00 zł dofinansowanie otrzymane z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Kotwasice na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.
 • 6.666,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
 • 5.000,00 zł nagroda za zgłoszony projekt „Akcja oddychaj i pyłu nie wdychaj” w ramach konkursu  "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 • 4.500,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłaczewie” w ramach którego zakupiono wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miłaczewie.
 • 2.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych.

W 2020 roku - 2 172 538,00 zł

 • 1.031.036,00 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.
 • 370.000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
 • 206.984,56 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę ulicy Wesołej w Malanowie.
 • 200.000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
 • 125.000,00 zł - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych" na budowę drogi w Bibiannie.
 • 60.000,00 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła" - zakupiono 21 laptopów do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów.
 • 54.999,90 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła+" - zakupiono 20 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli.
 • 49.228,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Malanów i OSP Grąbków.
 • 20.000,00 zł - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup umundurowania specjalistycznego oraz kamery termowizyjnej dla OSP Malanów.
 • 19.800,00 zł - z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie dla OSP Bibianna na zakup pieca CO oraz dla OSP Malanów na remont pomieszczeń garażowych.
 • 12.000,00 zł - z Ministerstwa Sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu, dofinansowanie wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na obiektach typu Orlik oraz Sali Sportowej.
 • 11.000,00 zł - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na wykonanie pomnika "Walczącym o wolność ojczyzny" wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ośrodku Zdrowia w Malanowie.
 • 6.491,00 zł - z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych.
 • 3.000,00 zł - Nagroda finansowa dla sołectwa Targówka w ramach IV edycji konkursu "Aktywna wieś Wielkopolska".
 • 3.000,00 zł - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację i utrzymanie grobów wojennych.

 

W 2021 roku, już pozyskaliśmy:

 • 3.000.000,00 zł - na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziadowicach o salę sportową” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –

 

Dodatkowo zadanie „Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie” –zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana wartość inwestycji - 2 315 440,31 zł (lata 2021-2022).

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby inwestycyjne są bardzo duże, dlatego priorytetem dla nas jest pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na ten cel. Ciągle monitorujemy możliwości skorzystania z kolejnych środków i zamierzamy wykorzystywać nadarzające się okazje.

DM


Pozostałe aktualności