Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej » Aktualności » Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o możliwości zapoznania się społeczeństwa z projektem dokumentu pn. ,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Malanów”

Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o możliwości zapoznania się społeczeństwa z projektem dokumentu pn. ,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Malanów”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Malanów zawiadamia o możliwości zapoznania się społeczeństwa z projektem dokumentu pn. ,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Malanów” w pok. 22 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Malanowie – www.bip.malanow.pl

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej oraz elektronicznie przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej – e-puap w terminie do 21 od daty publikacji obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Malanów.

 

 

Zamieściła:

Wioletta Sypniewska


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności